• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Ενημερώσεις Κέντρου Κοινότητας

Εισοδηματική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρριανών ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση «Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών» σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αναπλ. Οικονομικών αριθμ. 2/71338/0026/22-07-2013 (Β.1911) από 11-9-2018 έως 31-12-2018. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα ΚΕΠ του Δήμου Αρριανών
Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται :
1. σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και
2. σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Α. Φωτοτυπία Ταυτότητας
Β. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας
Γ. Τελευταίο Εκκαθαριστικό Εφορίας (φορολογικού έτους 2017)
Δ. Φορολογικές δηλώσεις (Ε1)
Ε. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από Δ. Αρριανών
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών:
Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται δύο μέλη και πάνω).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών & μειονεκτικών περιοχών κατά το έτος 2018, μπορείτε να απευθύνεστε στα ΚΕΠ. Δικαιούχοι περιοχών: Κοινότητα Αρριανών (Δαρμένη, Ήπιο, Νέδα, Στροφή, Αγιοχώρι, Πλαγιά, Κίνυρα, Νικητές), Κοινότητα Κέχρου , Κοινότητα Φιλύρας (Άνω Δροσίνη, Άρδεια, Δρύμη, Καλλυντήριο, Κάτω Δροσίνη, Ομηρικό, Πάτερμα, Δαρμένη, Δροσιά, Εσοχή, Ραγάδα, Σκιάδα).

| Ανακοίνωση |

Πρόγραμμα χορήγησης επιδόματος σε πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρριανών ενημερώνει ότι η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ξεκινά πρόγραμμα χορήγησης επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ σε 1.250 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας Η υποβολή των αιτήσεων από τις δικαιούχους γίνεται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και ξεκινά την 15/10/2018 και θα διαρκέσει μέχρι και την 9/11/2018.
Προσκομιζόμενα Έγγραφα:
1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.)
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των γεννηθέντων-δηλωθέντων τέκνων της πολύτεκνης μητέρας.
4. β) Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από το οποίο να προκύπτει ποιός γονέας έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ων.
5. Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών εφόσον είναι άνεργα, Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης).
6. Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται κάρτα φοίτησης («πάσο»), Βεβαίωση Σπουδών
7. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού της πολύτεκνης μητέρας, ανεξαρτήτως αν η πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή
8. συνδικαιούχος του λογαριασμού.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν τουλάχιστον 4 τέκνα τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημέρα συμπλήρωσης του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας των τέκνων, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2018, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης. Σε κάθε μία από τις πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα καταβληθεί χρηματικό βοήθημα ύψους χιλίων ευρώ (1.000€). Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ επισημαίνει ότι σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ξεπεράσουν τις 1.250, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.

 | Ανακοίνωση |

Ανακοίνωση για τους δικαιούχους ΚΕΑ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

6/9/2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την παρούσα επιστολή ενημερώνουμε όλους τους ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΕΑ οι οποίοι είναι έως 45 ετών και ΔΕΝ έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) καθώς και όσους Δημότες επιθυμούν να αιτηθούν για το πρόγραμμα, ότι βάση της Απόφασης με Αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», υποχρεούνται είτε:
1. Να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου
2. Να εγγραφούν στα κατά τόπους Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ή στα Παραρτήματα των Εσπερινών Γυμνασίων.
Η μη εγγραφή ή η περιστασιακή φοίτηση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης συνιστά λόγο διακοπής του επιδόματος, με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2018. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Δικαιούχοι ΚΕΑ καθώς και όσοι θα αιτηθούν για το πρόγραμμα, να εγγραφούν εγκαίρως στις εκπαιδευτικές δομές, προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι:

1. Αστυνομική Ταυτότητα

 

2. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου

 

3. Πιστοποιητικό Γέννησης

 

 | Ανακοίνωση |

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.