• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Διακηρύξεις
  • Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ιατρείων του Δήμου Αρριανών

Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ιατρείων του Δήμου Αρριανών

Ο Δήμος Αρριανών επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Δήμου Αρριανών, στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 («Policies for Enhancing Acessto Health Services in Deprived Areas» με ακρωνύμιο The Healthy Municipality), εκτιμώμενης αξίας 40.322,58€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%
- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 12-07-2019 ημέρα Παρασκευή
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23-07-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

| Προκήρυξη | | Διακήρυξη | | ΤΕΥΔ | | ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή | | Τροποποίηση διατάξεων ν.4412/2016και διακήρυξης βάσει ν.4605/2019 | | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | | Φύλλο συμμόρφωσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού | | Έντυπο συλλογής εκπαιδευομένων | | Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης |    

 

 

Diaugeia Logo
Govgr
Ermis Gov Gr
Tetragonika Govapp Gr
Kentro Koinotitas Logo
I Europi Sou

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.