Skip to main content

Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης, Εκσυγχρονισμού Υποδομών Δικτύου Ύδρευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Επάρκειας Νερού Δήμου Αρριανών

Η πράξη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ανίχνευσης των υφιστάμενων διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου, ουσιαστικά σε ένα σύστημα τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού που να δίνει την δυνατότητα ελέγχου των κυριοτέρων στοιχείων (κεφαλών) του δικτύου του. Περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης σε ένα Κέντρο Ελέγχου (ΚΣΕ) και τη συνολική επεξεργασία τους.

Σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης υδατικών πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού, μέσω κατάλληλου λογισμικού θα εντοπιστούν οι υφιστάμενες διαρροές, και μέσω άμεσης σφαιρικής παρουσίασης των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού, της παρακολούθησης της ποιότητας νερού και της μείωσης του λειτουργικού κόστους, θα επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία του συστήματος υδροδότησης.

Θα γίνει εκσυγχρονισμός του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων και δεξαμενών - που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο τηλεμετρίας - ώστε να εφαρμοσθεί ο έλεγχος διαρροών, ο τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους.

Για το λόγο αυτό θα τοποθετηθεί εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας που περιλαμβάνει συνολικά πενήντα δύο (52) εγκαταστάσεις ΤΣΕ(Τοπικών Σταθμών Ελέγχου) εκ των οποίων οι δύο (2) θα είναι εγκατεστημένοι σε αντλιοστάσια, δέκα οκτώ (18) θα είναι εγκατεστημένοι σε δεξαμενές, είκοσι εννέα (29) θα είναι εγκατεστημένοι σε γεωτρήσεις και τρεις (3) θα είναι εγκατεστημένοι σε δεξαμενές με αντλιοστάσια.

O προϋπολογισμός σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των # 1.468.170,70 €#

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


225px Flag of Europe                                                                                                                                                                          espa