• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Διακηρύξεις
  • Συνοπτικός διαγωνισμός: Προμήθεια υδραγωγείων πόσιμου νερού

Συνοπτικός διαγωνισμός: Προμήθεια υδραγωγείων πόσιμου νερού

Ο Δήμος Αρριανών προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση «Προμήθεια υδραγωγείων πόσιμου νερού», εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 11.612,90€) και CPV: 44611500-1, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 και από την παρ. 19 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/01/2020 ημέρα Παρασκευή ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

 | Προκήρυξη |  | Διακήρυξης |  | Μελέτη - Προυπολογισμός - ΕΣΥ - ΤΕΥΔ |  | ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή |  |  Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ συμπλήρωσης ΤΕΥΔ |  | Έντυπο Οικονομικής ΠροσφοράςΔιευκρίνιση επί του διαγωνισμού |

Diaugeia Logo
Govgr
Ermis Gov Gr
Tetragonika Govapp Gr
Kentro Koinotitas Logo
I Europi Sou

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.