• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Διακηρύξεις
  • Ακύρωση διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Τσιμεντοστρώσεων και Αγωγών Όμβριων»

Ακύρωση διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Τσιμεντοστρώσεων και Αγωγών Όμβριων»

Σύμφωνα με την με αριθμό 73/18-09-2017 (ΑΔΑ ΨΞ0ΔΩΨΣ-Δ9Μ) απόφασης της ΟΕ Δήμου Αρριανών, ακυρώνεται η διαδικασία διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ», που ήταν προγραμματισμένη να διενεργηθεί την 19 Σεπτεμβρίου 2017 λόγω επιγενέστερου νομοθετικού πλαισίου (Ν.4482/2017, άρθρο 37 - ΦΕΚ 102 Α΄/25-7-2017).

Συγκεκριμένα, λόγω του ότι η ανάρτησή της σχετικής διακήρυξης (ΑΔΑΜ 17PROC001778968) στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε μετά την 25η Ιουλίου 2017 (ημ. Ανάρτησης 31-7-2017), δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 37 του Ν.4482/2017, (ΦΕΚ 102 Α’/25-7-2017), που ορίζει ότι από 25-7-2017 γίνεται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Επίσης ανακαλείται η σχετική διακήρυξη (αρ. Πρωτ. 8707/31-7-2017 με ΑΔΑΜ 17PROC001778968 2017-07-31) καθώς η υπ’αρ. 58/18-7-2017 (ΑΔΑ Ω6ΠΓΩΨΣ-ΘΜΖ) απόφασης της ΟΕ Δήμου Αρριανών (Έγκριση όρων διακήρυξης του ανωτέρω έργου), προκειμένου να διενεργηθεί πλέον με ηλεκτρονικά μέσα όπως ο νόμος ορίζει.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Diaugeia Logo
Govgr
Ermis Gov Gr
Tetragonika Govapp Gr
Kentro Koinotitas Logo
I Europi Sou

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.