• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Διακηρύξεις
  • Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθεια κέντρου διανομής ποσίμου νερού Μ. Πιστό - Λύκειο - Μύστακας

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθεια κέντρου διανομής ποσίμου νερού Μ. Πιστό - Λύκειο - Μύστακας

O Δήμαρχος Αρριανών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Μ.ΠΙΣΤΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΜΥΣΤΑΚΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 70.000,00ευρώ με Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 13.548,39€), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.

Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.arriana.gr. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30-3-2017 ημέρα Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στη Φιλύρα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10.00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού στην διεύθυνση www.arriana.gr και του ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ εντύπου της οικονομικής προσφοράς από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και γραφείο προμηθειών του Αρριανών, στη Φιλύρα και στα τηλέφωνα : 25313 - 52827 / 52804 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διακήρυξη - Τεύχη ΑΔΑΜ | Μελέτη | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | Ανακοίνωση | ΤΕΥΔ

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.