Skip to main content

ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημόσια, φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το Δημοτικό Συμβούλιο για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων αυτού καθώς και άλλων συλλογικών ή μη οργάνων όταν απαιτηθεί.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών ή εντός των ορίων της Κοινότητας Φιλλύρας.

Ο χώρος πρέπει να είναι ισόγειος, να έχει «ωφέλιμη» επιφάνεια μεγαλύτερη από 120 τ.μ. και ύψος πάνω από 3,50μ, να έχει πρόσωπο σε κεντρικό οδό/δρόμο. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, να διαθέτει χώρους υγιεινής, να είναι απαλλαγμένο από υγρασία, να έχει φυσικό φωτισμό και αερισμό. Επίσης το ακίνητο να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο.

Επίσης να είναι στην πλήρη αποκλειστική  κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή σε περίπτωση που ανήκει εξ΄ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) χρόνια με δυνατότητα παράτασης επιπλέον (6) χρόνια, σε περίπτωση που αυτό θα κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, καλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου την αίτηση-προσφορά ενδιαφέροντος μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η αίτηση, η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, πρέπει να αναγραφεί τη λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται και να συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β. Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

γ. Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου και πιστοποιητικών μεταγραφής ή καταχώρησής τους νόμιμα μεταγραμμένων στο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο αντίστοιχα

δ. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 407 2010).

στ. Στέλεχος οικοδομικής άδειας και κάτοψη του χώρου.

Η διακήρυξη δημοπρασίας διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλλύρα 69300, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 2531352824.

 

 

 Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι    Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

  • Δημιουργήθηκε στις