Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής έργων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:

1. ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ (αρ. μελέτης 95/2017)
2. ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ (αρ. μελέτης 84/2017)

Σύμφωνα με:
• Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 , άρθρο 172
• Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/ 07-11-2011).
• Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/04-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
• Την υποστελέχωση του αυτοτελούς τμήματος τεχνικών Έργων του Δήμου Αρριανών
• Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής των προαναφερθέντων έργων
• Τον προϋπολογισμό των έργων που είναι κάτω του 1.000.000,00 Ευρώ

Γνωστοποιούμε ότι:

Την 21-2-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αρριανών στην Φιλλύρα, Δημοτικό Κατάστημα Φιλλύρας Τ.Κ. 69300, θα διενεργηθεί από τον Δήμαρχο Αρριανών, Αμέτ Ριτβάν, Πολιτικό Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Έργων (ελλείψει τεχνικού υπαλλήλου στην θέση αυτή), παρουσία τριών υπαλλήλων, δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη μελών στην επιτροπή Οριστικής Παραλαβής (άρθ. 172 του Ν.4412/2016) των έργων:
1. «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Αρριανών» Αριθ. Μελ. 95/2017, αριθμ. Σύμβασης 11608 /3-10-2017 (ΑΔΑΜ 17SYMV002037672)
2. «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Στροφής» Αριθ. Μελ. 84/2017, αριθμ. Σύμβασης 11020/22-9-2017 (ΑΔΑΜ 17SYMV001985543)
Οι υπάλληλοι του Τμήματος Τεχνικών Έργων, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ανωτέρω επιτροπή είναι όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε..
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρριανών και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 

| Ανακοίνωση |

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.