• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Νέα - Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την καταπολέμηση των κουνουπιών

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-04-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00΄ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ» ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ κ. ΛΑΤΗΦ ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑΣ

Ημερίδα με θέμα την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια στο Δημοτικό Κατάστημα Αρριανών στον οικισμό Αρριανών

κκ

 

 

Ημερίδα με θέμα:

«Η Επικοινωνία μέσα στην οικογένεια»

Δευτέρα 1 Απριλίου 2019, 10:30-11:30

στο Δημοτικό Κατάστημα Αρριανών (Δημαρχείο)

εικονα

 

Εισηγητές:

Μεχμέτ Νεσέ, Ψυχολόγος Κέντρο Κοινότητας Αρριανών

Γεωργιάδου Ειρήνη, Κοινωνική Λειτουργός Κέντρο Κοινότητας Αρριανών

| αφίσα

 

 

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη μελών στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου: Τσιμεντοστρώσεις του Δήμου Αρριανών

Την 19-3-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αρριανών στην Φιλλύρα, Δημοτικό Κατάστημα Φιλλύρας Τ.Κ. 69300, θα διενεργηθεί από τον Δήμαρχο Αρριανών, Αμέτ Ριτβάν, Πολιτικό Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Έργων (ελλείψει τεχνικού υπαλλήλου στην θέση αυτή), παρουσία τριών υπαλλήλων, δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη μελών στην επιτροπή Οριστικής Παραλαβής (άρθ. 172 του Ν.4412/2016) των έργων:
1. «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» Αριθ. Μελ. 13/2016, αριθμ. Σύμβασης 8610 /2-9-2016 (ΑΔΑΜ 16SYMV005025756)
Οι υπάλληλοι του Τμήματος Τεχνικών Έργων, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ανωτέρω επιτροπή είναι όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε..

| Ανακοίνωση

Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής έργων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:

1. ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ (αρ. μελέτης 95/2017)
2. ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ (αρ. μελέτης 84/2017)

Σύμφωνα με:
• Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 , άρθρο 172
• Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/ 07-11-2011).
• Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/04-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
• Την υποστελέχωση του αυτοτελούς τμήματος τεχνικών Έργων του Δήμου Αρριανών
• Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής των προαναφερθέντων έργων
• Τον προϋπολογισμό των έργων που είναι κάτω του 1.000.000,00 Ευρώ

Γνωστοποιούμε ότι:

Την 21-2-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αρριανών στην Φιλλύρα, Δημοτικό Κατάστημα Φιλλύρας Τ.Κ. 69300, θα διενεργηθεί από τον Δήμαρχο Αρριανών, Αμέτ Ριτβάν, Πολιτικό Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Έργων (ελλείψει τεχνικού υπαλλήλου στην θέση αυτή), παρουσία τριών υπαλλήλων, δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη μελών στην επιτροπή Οριστικής Παραλαβής (άρθ. 172 του Ν.4412/2016) των έργων:
1. «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Αρριανών» Αριθ. Μελ. 95/2017, αριθμ. Σύμβασης 11608 /3-10-2017 (ΑΔΑΜ 17SYMV002037672)
2. «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Στροφής» Αριθ. Μελ. 84/2017, αριθμ. Σύμβασης 11020/22-9-2017 (ΑΔΑΜ 17SYMV001985543)
Οι υπάλληλοι του Τμήματος Τεχνικών Έργων, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ανωτέρω επιτροπή είναι όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε..
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρριανών και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 

| Ανακοίνωση |

Ανακοίνωση για την έρευνα που διεξάγεται στον Δήμο Αρριανών

COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE - BULGARIA 2014-2020
Έργο: «Πολιτικές για την Ενίσχυση της Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας σε Υποβαθμισμένες Περιοχές» - «Ο Υγιής Δήμος»


Στα πλαίσια του Προγράμματος «Ο Υγιής Δήμος» που συμμετέχει ο Δήμος Αρριανών ως εταίρος και που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2014 – 2020, εκτελείται στο Δήμο μας από την εταιρία TRANSCOOP, επίσης εταίρο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έρευνα υγείας του πληθυσμού.
Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθούν οι πιο συχνές ασθένειες από τις οποίες πάσχει ο πληθυσμός, όπως και τα προβλήματα των κατοίκων στην υποστήριξη τους από τις τοπικές δομές υγείας, με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των συμπολιτών μας.
Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να σας επισκεφτούν αυτό το διάστημα στο σπίτι σας ειδικοί ερευνητές που θα σας ρωτήσουν θέματα για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου. Η έρευνα είναι ανώνυμη και δεν χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία, οπότε μη διστάσετε να απαντήσετε στα ερωτήματα που θα σας θέσουν.
Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μία μόνο από τις δράσεις του προγράμματος «Ο Υγιής Δήμος». Άλλες δράσεις που προβλέπεται να γίνουν στα πλαίσια του έργου είναι:
• Η προμήθεια εξοπλισμού για τα Περιφερειακά Ιατρεία και το Κέντρο Υγείας της περιοχής μας
• Ιατρικές εξετάσεις σε δείγμα πληθυσμού κλπ..
Είναι σημαντικό έτσι να υποστηρίξετε την προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος μας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, γιατί είναι σε όφελος όλων μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ

 

Ανακοίνωση |

Ανακοίνωση της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης για την αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Η 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του έργου SMiLe, έχει θέσει σε λειτουργία εφαρμογή για την αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς της, στον σύνδεσμο :
(www.smile-interreg.eu) -> ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ -> Αξιολόγηση Κέντρων Υγείας

Διαβάστε Περισσότερα

Προσωρινά Αποτελέσματα της Προκήρυξης Γ/ΟΙΚ/2797/23-10-2018, για απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Αρριανών

Προσωρινά αποτελέσματα και προθεσμίες ενστάσεων, που αφορούν
στην υπ’ αριθμ. Γ/ΟΙΚ/2797/23-10-2018 προκήρυξη για απόδοση θέσεων, στις τρεις (3) λαϊκές αγορές του Δήμου Αρριανών

 

| Πίνακας μοριοδότησης | | Ανακοίνωση |

4η Διακρατική Τεχνική Συνάντηση και Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τίτλο: “Policies for enhancing access to Health Services in deprived Areas” (ακρωνύμιο: ‘THE HEALTHY MUNICIPALITY’)

Η 4η Διακρατική Τεχνική Συνάντηση και Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τίτλο: “Policies for enhancing access to Health Services in deprived Areas” (ακρωνύμιο: ‘THE HEALTHY MUNICIPALITY’) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 08/01/2019, στην έδρα του Δήμου Αρριανών, στη Φιλλύρα – Ν. Ροδόπης. Το έργο υλοποιείται ως μέρος του Προγράμματος Συνεργασίας ‘Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020’ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους με 1.135.147,40 €.

Διαβάστε Περισσότερα

Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργων

Την 16‐10‐2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αρριανών στην Φιλλύρα, Δημοτικό Κατάστημα Φιλλύρας Τ.Κ. 69300, θα διενεργηθεί από τον Δήμαρχο Αρριανών, Αμέτ Ριτβάν, Πολιτικό Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Έργων (ελλείψει τεχνικού υπαλλήλου στην θέση αυτή), παρουσία τριών υπαλλήλων, δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη μελών στην επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής (άρθ. 170 του Ν.4412/2016) των έργων:
1. «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Αρριανών» Αριθ. Μελ. 95/2017, αριθμ. Σύμβασης 11608/3‐10‐2017 (ΑΔΑΜ 17SYMV002037672)
2. «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Αρριανών» Αριθ. Μελ. 39/2016, αριθμ. Σύμβασης 13977/18‐11‐2016 (ΑΔΑΜ 16SYMV005413569)
3. «Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων αντλιοστασίων Ύδρευσης – Άρδευσης Δήμου Αρριανών» Αριθ. Μελ. 23/2017, αριθμ. Σύμβασης 11350/29‐9‐2017 (ΑΔΑΜ 17SYMV002033750)

 

 

 

 

| Ανακοίνωση |

Ορισμών Αντιδημάρχων Δημοτικών Ενοτήτων Αρριανών και Φιλλύρας από 01 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Δημοτικός Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μουσταφά Χουσεΐν του Μουσταφά ορίστηκε Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών από 01.09.2018
και
Ο Δημοτικός Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μεμέτ Σερδάρ του Ιμπράμ ορίστηκε Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας σπό 01.09.2018

 

 

 

 

 

 

| Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων |

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) 10 Αυγούστου 2018

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών (www.civilprotection.gr), για αύριο Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Διαβάστε Περισσότερα

Diaugeia Logo
Govgr
Ermis Gov Gr
Tetragonika Govapp Gr
Kentro Koinotitas Logo
I Europi Sou

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.