Skip to main content

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία σε δύο στάδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για την αγορά κατάλληλου ακινήτου στον οικισμό Αράτου για την επέκταση των υπάρχοντών νεκροταφείων. Κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως και επι ποινή αποκλεισμού προκειμένου να εκπληρωθεί ο Δημοτικός σκοπός, να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές.

  • Να βρίσκεται εντός της κτηματικής περιοχής του οικισμού Αράτου.
  • Να είναι όμορο στα δημοτικά κοιμητήρια του οικισμού Αράτου, κατά το μεγαλύτερο μέρος μιας πλευράς του.
  • Να είναι μεγαλύτερο του ενός στρέμματος.
  • Να έχει πρόσωπο σε αγροτική οδό.
  • Να είναι στην πλήρη αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή σε περίπτωση που ανήκει εξ΄ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα , η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.
  • Να είναι ελεύθερο από δουλείες και δεσμεύσεις
  • Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων

Οι προσφορές ενδιαφέροντος, κατατίθενται στο Δήμο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η αίτηση η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς πρέπει να αναγράφει:

1) Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος ή των συμμετεχόντων (σε περίπτωση κοινής προσφοράς εκ μέρους περισσοτέρων ιδιοκτητών) ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο

2) Την λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, την έκτασή του κτλ.

3) Την θέση στην οποία αυτό βρίσκεται

και να συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο που περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίου αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

Β) Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου

Γ) Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, νόμιμα μεταγραμμένων στο υποθηκοφυλάκειο.

Η διακήρυξη δημοπρασίας διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλλύρα 69300, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 2531352805.

Διακήρυξη | | Περίληψη Διακήρυξης | 

  • Δημιουργήθηκε στις