Skip to main content

Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση εννέα (9) δημοτικών αγροτεμαχίων στον οικισμό Δοκού, για γεωργική χρήση με λήξη των μισθώσεων την 27-12-2025

Ο Δήμαρχος Αρριανών επαναπροκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση εννέα (9) Δημοτικών αγρών για μονοετείς καλλιέργειες στον οικισμό Δοκού του Δήμου Αρριανών συγκεκριμένα των υπ’ αριθ.:  1, 15, 38, 48, 53, 57, 58, 69, 83 δημοτικών αγροτεμαχίων.

      Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  στην έδρα του Δήμου Αρριανών και στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλύρας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στις 05 Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

      Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ανά αγροτεμάχιο  (τιμή ανά στρέμμα Χ στρέμματα Χ 10%).

Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αποδίδεται μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των άλλων ενδιαφερομένων τους αποδίδονται μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του οικισμού Δοκού, γεγονός που αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου

Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αρριανών περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.

Να μην έχει ταμειακά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο ή να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του και να εξυπηρετεί αυτή.

Υπεύθυνη δήλωση έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης

       Η διακήρυξη του διαγωνισμού  διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλύρα 69300 Σάπες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.

Διακήρυξη καθώς και περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί στο χώρο ανακοινώσεων και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου,  θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τον Δήμο Αρριανών, ημέρες και ώρες εργάσιμες στα γραφεία του Δήμου και στο τηλέφωνο 25313 52800.

|ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ| Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

  • Δημιουργήθηκε στις