Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καινούριου ημιφορτηγού 4Χ4

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας‐τιμής συμφερότερη), για την προμήθεια ενός καινούριου διπλοκάμπινου ημιφορτηγού οχήματος 4Χ4, ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Ο Δήμαρχος ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ» για το έτος 2017 ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.233,85€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09/11/2017, ημέρα Πέμπτη ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην ΦΙΛΛΥΡΑ, με ώρα έναρξης την 09:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00 π.μ.

Διαβάστε Περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Κατασκευή νέων αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δήμου Αρριανών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» Προυπολογισμού μελέτης 45.691,00 € ( με ΦΠΑ 24%).

Διαβάστε Περισσότερα

Ακύρωση διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Τσιμεντοστρώσεων και Αγωγών Όμβριων»

Σύμφωνα με την με αριθμό 73/18-09-2017 (ΑΔΑ ΨΞ0ΔΩΨΣ-Δ9Μ) απόφασης της ΟΕ Δήμου Αρριανών, ακυρώνεται η διαδικασία διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ», που ήταν προγραμματισμένη να διενεργηθεί την 19 Σεπτεμβρίου 2017 λόγω επιγενέστερου νομοθετικού πλαισίου (Ν.4482/2017, άρθρο 37 - ΦΕΚ 102 Α΄/25-7-2017).

Διαβάστε Περισσότερα

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή - χορηγητή υγρών καυσίμων για το έτος 2018

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό για την: Ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή/τών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών για το έτος 2018, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη) ανά τμήμα-ομάδα ειδών, η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός του έργου: Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αγωγών όμβριων

Ο Δήμος Αρριανών, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ» με προϋπολογισμό 269.951,17€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147).

Διαβάστε Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός του έργου: Διαμόρφωση ελευθέρων χωρών Δήμου Αρριανών - οικισμός Φιλύρας

Ο Δήμος Αρριανών, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΛΥΡΑΣ» με προϋπολογισμό 199.932,21 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147).

Διαβάστε Περισσότερα

Ανοικτός Διαγωνισμός του έργου: Συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Αρριανών

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 170.999,99 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Διαβάστε Περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός του έργου: «Συντήρηση επισκευή σχολικών μονάδων και κοινοχρήστων κτιρίων Δήμου Αρριανών»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ».

Διαβάστε Περισσότερα

Δημόσιος διαγωνισμός για το έργο: Κατασκευή αθλητικών χωρών Δήμου Αρριανών

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 359.405,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Διαβάστε Περισσότερα

Diaugeia Logo
Govgr
Ermis Gov Gr
Tetragonika Govapp Gr
Kentro Koinotitas Logo
I Europi Sou

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.